Canon EOS R5 กล้องมิเรอร์เลสที่กำลังเป็นถูกในรูปแบบการใช้งานที่สุดล้ำ

Canon EOS R5         กล้องตัวนี้เปิดตัวมาพร้อมกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่าง Canon EOS E6 ที่เดิคู่กันและเปิดตัวมาในระยะเวลาใกล้กันจนพาคนซื้องงตามกันไป         ถึงอย่างไรก็ตามคุณสมบัติของเจ้ากล้องตัวนี้ก็ยังเป็นที่น่าประหลาดใจทั้งระบบการทำงานของภาพนิ่งและวิดีโอ เพราะนอกจากประสิทธิภาพที่ปรากฏอยู่บนภาพถ่ายด้วยระบบเซ็นเซอร์ 45MP และสามารถถ่ายได้ต่อเนื่องถึง 20fps อีกทั้งมีการจับออโต้โฟกัสที่เร็วแบบสุดจนถือได้ว่ากล้องประเภทอื่นที่มีอยู่ก็อาจจะสู้ไม่ได้เลย      นอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นของงานภาพนิ่งแล้วนั่น งานวิดีโอยังจัดเต็มและน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะวิดีโอสามารถตั้งค่าต่าง ๆ จนไปถึงการบันทึกวิดีโอแบบ 8K ได้เลยทีเดียว          แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ Canon มักจะมีปัญหากับการจัดการในการควบคุมเรื่องของความร้อนที่มักจะสูงเกินไปยากที่จะควบคุมนั่นเอง         ถึงแม้จะเดินทางมาถึงรุ่นนี้แล้วแต่การแก้ไขปัญหาก็ยังไม่คงที่ขนาดนั้น        และยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ใช้งานจะต้องคอยสังเกตและติดตามอยู่เสมอ คุณสมบัติเด่นของกล้องรุ่นนี้ กล้อง Canon มิเรอร์เลสตัวนี้ถือเป็นการเห็นพัฒนาการในเรื่องระบบต่าง ๆ ได้อย่างน่าประหลาดใจเพราะเจ้ากล้องตัวนี้สามารถใช้งานร่วมระหว่างกล้อง D-SLR มารวมเข้ากับกล้อง มิเรอร์เลสได้และถือว่ากำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ในเวลานี้เลย  […]